Kdy je nutné získat stavební povolení a licenci pro FVE?

03.10.2023

Instalace fotovoltaické elektrárny může vyžadovat buď stavební povolení, nebo postačuje pouze územní souhlas, což závisí na několika faktorech. Mezi tyto faktory patří jak výkon, tak i vzhled vaší fotovoltaické instalace. Máte zájem o informace ohledně toho, kdy je nutný územní souhlas, a zda je pro provoz fotovoltaické elektrárny zapotřebí energetická licence? Připravili jsme přehled klíčových informací podle stavebního a energetického zákona, abychom vám pomohli lépe porozumět této problematice. 

Jak to tedy je?


Kdy je nutné získat povolení:

 • Při zásahu do nosné konstrukce budovy
 • V případě změny vzhledu stavby
 • Při změně způsobu užívání stavby
 • Pokud je nutné posoudit vliv na životní prostředí
 • V případě, že by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění požární bezpečnosti stavby
 • Když se objekt nachází v památkové zóně
 • Při instalaci fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 50 kW

Kdy není potřeba povolení:

 • Pokud nenastává zásah do nosných konstrukcí budovy
 • Při neměnícím se vzhledu stavby
 • Při zachování stávajícího způsobu užívání stavby
 • Kdy není vyžadováno posouzení vlivů na životní prostředí
 • Pokud není ohrožena požární bezpečnost stavby
 • V případě, že se nejedná o kulturní památku

V České republice je umisťování a schvalování staveb regulováno Zákonem o územním plánování a stavebním řádu (Zákon č. 182/2006 Sb). Podle § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona není vyžadována stavební ohláška ani stavební povolení, pokud stavební úpravy nezasahují do konstrukce budovy, nemění její vzhled, nemění způsob užívání budovy, negativně neovlivňují požární bezpečnost stavby, nebo když se nejedná o kulturní památku.

Důležité je zdůraznit, že podle stavebního zákona se vzhled střechy budovy nemění, pokud fotovoltaické panely kopírují povrch pláště či sklon střechy. Opačné pravidlo platí v případě změny celkové plochy střechy, což je podrobně popsáno v našem článku o kotvení fotovoltaických panelů se šikmou a plochou střechou.

Většina rodinných a bytových domů v Česku splňuje tyto požadavky. Stavební zákon považuje fotovoltaickou elektrárnu za technické zařízení budovy, a proto je její instalace považována za stavební úpravu stávající budovy, nikoliv za samostatnou stavbu. Pro spuštění provozu fotovoltaiky není třeba kolaudačního souhlasu ani kolaudačního rozhodnutí.


Významným faktorem může být celkový výkon vaší fotovoltaické elektrárny. Pro instalaci s výkonem do 20 kW není potřebné stavební povolení. Avšak, pokud výkon přesahuje 20 kW, bude nutné získat územní rozhodnutí a stavební povolení, přičemž k uvedení do provozu bude zapotřebí kolaudace. V případě přijetí novely stavebního zákona by mohl být stávající limit 20 kW navýšen na 50 kW.

V situaci, kdy se rozhodnete pro komplexní řešení – fotovoltaiku na klíč, za vás zajistí stavební povolení realizační firma.

💡 Rada od odborníka: Před samotnou instalací fotovoltaické elektrárny můžete konzultovat plán s pracovníkem místního stavebního úřadu, který má přesný přehled o specifikách ve vaší oblasti. Tato konzultace může probíhat nejen osobně, ale také telefonicky.

Stále více lidí si uvědomuje důležitost přechodu k udržitelným a obnovitelným zdrojům energie. Fotovoltaická energie, získávaná ze slunečního záření, představuje jednu z nejefektivnějších forem obnovitelné energie. V tomto článku se podíváme na postupný průběh zavedení solární elektrárny, abychom vám poskytli podrobný návod od plánování až po...

V době, kdy hledáme stále efektivnější a udržitelnější způsoby využití energie, se objevují inovace, které spojují funkčnost a ekologii. Jedním z takových revolučních konceptů jsou solární carporty, které nejen chrání vaše vozidlo před povětrnostními vlivy, ale také využívají sluneční energii k produkci elektřiny. Podívejme se blíže na tuto...