Dotace

V období 2023-2030 si můžete zažádat o čerpání dotace na FVE v těchto programech:

Následující dotační období přinese rekordní množství finančních prostředků, které budou moci využít všechny typy žadatelů, a to bez ohledu na právní formu. Rozhodnutí pořídit si FVE je nejen skvělá investice, ale také přispíváte ke snižování emisí CO2.

Podpora na kompletní výstavbu fotovoltaických elektráren do 1MWp i nad 1MWp. Zažádat o tuto dotaci mohou však jen firmy, které již podaly předběžnou žádost. V případě, že jste předběžnou žádost nepodali, musíte vyčkat na další kolo. O dotaci mohou žádat stávající i budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje. 

Národní plán obnovy – Přechod na čistší zdroje energie (FVE) 

Národní plán obnovy je plán reforem a investic České republiky na oživení ekonomiky a zelenou digitální transformaci. Jedná se o finanční příspěvek z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF). Součástí Národního plánu obnovy (NPO) je také dotační výzva "Přechod na čistší zdroje energie". Díky tomuto kroku lze získat dotaci až 35 % ze způsobilých výdajů na výstavbu fotovoltaické elektrárny do výkonu 1MWp a až 50 % na instalaci bateriového systému.

Národní plán obnovy má v plánu přerozdělit v rámci programu do roku 2026 až 180 mld. Kč.

OP-TAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (2021-2027) plynule navazuje na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014-2020). Aktuálně probíhá příprava na jeho spuštění. Očekáváme spuštění na začátku roku 2022.

Program nejen nabízí dotace pro energetickou efektivitu, ale také klade důraz na zvýšení informovanosti a vzdělávání v oblasti úspor energie. Cílem je zpřístupnit energeticky úsporná opatření i pro domácnosti s nízkými příjmy a motivovat veřejnost k úsporným způsobům bydlení. Díky tomu se podporuje udržitelnost a snižování emisí, přispívající k lepší kvalitě ovzduší.


Příprava a realizace FVE

Viktor Schwarz MSc.

telefon: +420 720 232 830

email: info@sunsmart.cz

Obchod a služby pro klienty

Ing. Vladimír Troníček

telefon: +420 601 578 081

email: vladimir.tronicek@sunsmart.cz

Stavby a realizace

Miroslav Vilhelm

telefon: +420 605 957 909

email: vilhelm@abpholding.cz


Sídlo společnosti

Sunsmart Construction a.s.

Thámova 21/34, Praha 8

IČ: 28203135 DIČ: CZ 28203135

Spisová značka: B 13008 vedená u Městského soudu v Praze

Fakturační údaje

Sunsmart Construction a.s.

Thámova 21/34, Praha 8

IČ: 28203135 DIČ: CZ 28203135

faktury@sunsmart.cz

Naše kanceláře

Sunsmart Construction a.s.

Thámova 21/34, Praha 8

Muchova 223, Praha 6

info@sunsmart.cz