Časté dotazy

Pro zodpovězení vašich nejčastějších dotazů jsme vytvořili tuto stránku. Zde najdete podrobné odpovědi na témata, která vás nejvíce zajímají.


Kdy je třeba získat stavební povolení a energetickou licenci pro solární fotovoltaický systém?

Pro instalaci fotovoltaické elektrárny je někdy nutné získat stavební povolení, jindy postačuje územní souhlas. Existuje několik faktorů, které ovlivňují tuto skutečnost. Jeden z těchto faktorů je výkon a vzhled vaší fotovoltaické instalace. Pokud máte zájem vědět, kdy je postačující pouze územní souhlas, nebo zda je zapotřebí energetická licence pro provoz fotovoltaické elektrárny, poskytneme vám přehled nejdůležitějších informací vycházejících ze stavebního a energetického zákona týkajících se fotovoltaických systémů.

Co na to stavební zákon?

V České republice je umisťování a schvalování staveb řízeno Zákonem o územním plánování a stavebním řádu (Zákon č. 182/2006 Sb). Podle § 103 odst. 1 písm. d) tohoto zákona není vyžadována stavební ohláška ani stavební povolení, pokud stavební úpravy neporušují konstrukci budovy, nezmění její vzhled, neovlivní způsob užívání budovy negativně a nejsou prováděny na kulturní památce.

Je důležité poznamenat, že podle stavebního zákona se vzhled střechy budovy nemění, pokud fotovoltaické panely kopírují povrch nebo sklon střechy. Avšak pokud by došlo ke změně celkové plochy střechy, pak se situace liší. O této problematice se více dozvíte v našem článku o kotvení fotovoltaických panelů na šikmé a ploché střeše.

Většina rodinných a bytových domů v Česku splňuje tyto požadavky. Z pohledu stavebního zákona je fotovoltaická elektrárna považována za technické zařízení budovy, a její instalace je proto považována za stavební úpravu stávající budovy, nikoli za samostatnou stavbu. Pro provoz fotovoltaického systému není potřeba získat souhlas s kolaudací nebo kolaudační rozhodnutí.

Důležitou roli může hrát celkový výkon vaší fotovoltaické elektrárny (FVE). Pro instalaci solární elektrárny s maximálním výkonem do 50kW není vyžadováno stavební povolení. Pokud překračujete 50kW, je potřeba získat územní rozhodnutí a stavební povolení, a pro spuštění do provozu je nutná kolaudace. 

Co je to územní řízení?

Územní řízení je proces, kterým projde plánovaný stavební záměr a který je řízen příslušným stavebním úřadem. Během územního řízení se posuzuje soulad navrhovaného projektu s platným územním plánem a zvažují se různé faktory, jako je ochrana životního prostředí, zapadnutí stavby do okolní zástavby a krajiny apod. Územní řízení je povinné pro většinu staveb a jeho výsledkem je vydání územního rozhodnutí. To může například určovat umístění stavby nebo zařízení, změnu využití území nebo změnu dopadu užívání staveb a další. Existují však i výjimky, kdy není nutné provádět územní řízení. Tyto výjimky jsou stanoveny v § 79 odst. 2 stavebního zákona. 

Co je stavební řízení?

Stavební řízení následuje po územním řízení a představuje správní řízení, které má za úkol rozhodnout o udělení stavebního povolení, které je vyžadováno pro většinu stavebních projektů. Proces začíná podáním žádosti o stavební povolení u příslušného Stavebního úřadu. Během stavebního řízení se provádí posouzení konkrétní podoby a technických parametrů plánované stavby. Zohledňuje se například, jak budova zapadne do okolí, vhodnost připojení na dopravní infrastrukturu a další relevantní faktory.

Fotovoltaika v CHKO a v památkových zónách

Národní památkový úřad je odpovědný za vedení seznamu všech památek a území s památkovou ochranou. Mezi tyto chráněné památky patří konkrétní budovy, ale také krajinné památkové zóny.

V tomto případě je podle stavebního zákona (§ 4 odst. 2) stanoveno, že stavební úřad musí spolupracovat s dotčenými orgány, které chrání veřejné zájmy. Těmito orgány mohou být například Správa národního parku, Správa CHKO nebo Národní památkový ústav. Tyto orgány nakonec rozhodují o udělení stavebního povolení na svém území.

Problémy s získáním povolení pro instalaci fotovoltaiky se mohou vyskytnout zejména v památkových zónách, pokud jsou fotovoltaické panely viditelné z veřejného prostranství, ulice nebo výhledových míst. V některých případech lze instalaci fotovoltaiky v památkové zóně řešit pomocí solárních tašek nebo panelů integrovaných do střechy, ale to ne vždy zaručuje získání stavebního povolení.

Je vždy nutné konzultovat každý konkrétní případ s příslušným stavebním úřadem a Národním památkovým ústavem.

Kdy je potřeba Energetická licence pro výrobu a prodej elektřiny?

Pokud se rozhodnete provozovat fotovoltaickou elektrárnu s výkonem do 50kW a nepodnikáte v oblasti výroby solární elektřiny, nebudete potřebovat energetickou licenci dle energetického zákona. Nicméně, pokud provozujete fotovoltaickou elektrárnu s výkonem vyšším než 50kW, i když slouží pouze pro vlastní spotřebu a není určena k prodeji přebytků, bude vyžadována energetická licence. Podrobnosti o požadavcích na získání energetické licence najdete na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.

Kdy je potřeba vlastnit energetickou licenci pro provoz fotovoltaiky?

Pokud výkon vaší fotovoltaické elektrárny nepřesahuje 10kW a slouží výhradně pro vlastní spotřebu, nevyžaduje se podle energetického zákona žádná energetická licence pro její provoz, přičemž není určena pro podnikatelské účely.

Kdy je nutné získat stavební povolení a energetickou licenci pro fotovoltaiku? 

Instalace fotovoltaické elektrárny může vyžadovat buď stavební povolení, nebo stačí pouze územní souhlas, což závisí na několika faktorech. Mezi tyto faktory patří jak výkon, tak i vzhled vaší fotovoltaické instalace. Máte zájem o informace ohledně toho, kdy je nutný územní souhlas, a zda je pro provoz fotovoltaické elektrárny zapotřebí energetická licence? Připravili jsme přehled klíčových informací podle stavebního a energetického zákona, abychom vám pomohli lépe porozumět této problematice.


Kdy je nutné získat povolení:

 • Při zásahu do nosné konstrukce budovy
 • V případě změny vzhledu stavby
 • Při změně způsobu užívání stavby
 • Pokud je nutné posoudit vliv na životní prostředí
 • V případě, že by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění požární bezpečnosti stavby
 • Když se objekt nachází v památkové zóně
 • Při instalaci fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 50kW

Kdy není potřeba povolení:

 • Pokud nenastává zásah do nosných konstrukcí budovy
 • Při neměnícím se vzhledu stavby
 • Při zachování stávajícího způsobu užívání stavby
 • Kdy není vyžadováno posouzení vlivů na životní prostředí
 • Pokud není ohrožena požární bezpečnost stavby
 • V případě, že se nejedná o kulturní památku

Nenašli jste to, co hledáte?

Kontaktujte nás: info@sunsmart.cz

Chcete nás kontaktovat?

Příprava a realizace FVE

Viktor Schwarz MSc.

telefon: +420 720 232 830

email: info@sunsmart.cz

Obchod a služby pro zákazníky

Ing. Vladimír Troníček

telefon: +420 601 578 081

email: vladimir.tronicek@sunsmart.cz

Stavby a realizace

Miroslav Vilhelm

telefon: +420 605 957 909

email: vilhelm@abpholding.cz


Sídlo společnosti

Sunsmart Construction a.s.

Thámova 21/34, Praha 8

IČ: 28203135 DIČ: CZ 28203135

Spisová značka: B 13008 vedená u Městského soudu v Praze

Fakturační údaje

Sunsmart Construction a.s.

Thámova 21/34, Praha 8

IČ: 28203135 DIČ: CZ 28203135

faktury@sunsmart.cz

Naše kanceláře

Sunsmart Construction a.s.

Thámova 21/34, Praha 8

Muchova 223, Praha 6

info@sunsmart.cz