Agrivoltaika: spojení energie a pěstování na nové úrovni

04.10.2023

V éře, kdy snaha o dosažení udržitelnosti a ochrany životního prostředí stále více formuje naše rozhodnutí, se objevují inovativní koncepty spojující zemědělství a energetiku. Jedním z těchto přelomových spojení je agrivoltaika, fascinující symbióza, která využívá jednu plochu jak pro pěstování plodin, tak pro produkci elektrické energie pomocí fotovoltaických panelů. Tato revoluční myšlenka má potenciál změnit způsob, jakým nahlížíme na zemědělskou krajinu a energetickou udržitelnost. 

Symbióza zemědělství a energetiky

Agrivoltaika, známá také jako agrovoltaika nebo agrofotovoltaika, představuje inovativní spojení zemědělské produkce a energetiky. Tato inovativní koncepce využívá jednu plochu jak pro fotovoltaickou elektrárnu, tak pro pěstování plodin či chov zvířat. Hlavním cílem je dosahovat vzájemné symbiózy, kdy zemědělci profitují jak z pěstování plodin a chovu zvířat, tak z výroby elektrické energie. 

Výzvy a začátky v České republice

V České republice se agrovoltaika teprve rozjíždí, ačkoliv aktuálně najdeme první instalace. Přestože se jedná o inovativní koncept, v České republice musí tato idea překonat několik výzev. Začátky agrovoltaiky v zemi jsou zpomalovány historií solárního boomu v letech 2009 a 2010, který zanechal negativní dojem na veřejnost a pohled na fotovoltaické elektrárny. 

Technologické aspekty a budoucnost agrovoltaiky

Agrivoltaika přináší řadu technologických variant a výhod. Panele mohou být umístěny horizontálně nebo vertikálně, orientovány na jih nebo východ-západ. Klíčovým prvkem jsou bifaciální fotovoltaické panely, které vyrábějí energii z obou stran. Přestože se stále potýká s bariérami, jako je výběr půdy a špatná reputace fotovoltaiky, agrivoltaika může představovat nejen ekologický přínos, ale i ekonomickou výhodu pro zemědělce.

Agrivoltaika přináší revoluci v kombinaci zemědělství a energetiky, ačkoliv v České republice teprve začíná. Překonání výzev, jako je negativní vnímání fotovoltaiky a zvládání technologických aspektů, bude klíčové pro úspěch tohoto inovativního konceptu. S možností efektivní kombinace pěstování a výroby energie může být agrivoltaika klíčem k udržitelnější budoucnosti českého zemědělství a energetiky. 

Stále více lidí si uvědomuje důležitost přechodu k udržitelným a obnovitelným zdrojům energie. Fotovoltaická energie, získávaná ze slunečního záření, představuje jednu z nejefektivnějších forem obnovitelné energie. V tomto článku se podíváme na postupný průběh zavedení solární elektrárny, abychom vám poskytli podrobný návod od plánování až po...

V době, kdy hledáme stále efektivnější a udržitelnější způsoby využití energie, se objevují inovace, které spojují funkčnost a ekologii. Jedním z takových revolučních konceptů jsou solární carporty, které nejen chrání vaše vozidlo před povětrnostními vlivy, ale také využívají sluneční energii k produkci elektřiny. Podívejme se blíže na tuto...